הכרזות והודעות
קשרי משקיעים,
קבוצת שגריר

עבור לתחתית הדף

27 יוני, 2024

דו"ח שכר שווה לעובד 2024

27 יוני, 2024

דו"ח שכר שווה לעובד 2024

1 פברואר, 2024

הודעה על זימון אסיפה שנתית 2024

1 פברואר, 2024

הודעה על זימון אסיפה שנתית 2024

3 מרץ, 2024

תשקיף מדף 28.2.2024

3 מרץ, 2024

תשקיף מדף 28.2.2024

5 ספטמבר, 2023

זימון אסיפה שנתית 2023

5 ספטמבר, 2023

זימון אסיפה שנתית 2023

1 יוני, 2023

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2022

1 יוני, 2023

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2022

6 ינואר, 2022

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2021

6 ינואר, 2022

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2021

May 27, 2016

Prospectus

May 27, 2016

Prospectus

July 6, 2016

Disclosure of Company Information

July 6, 2016

Disclosure of Company Information

July 13, 2016

Notice of Convening as Annual General Meeting of the Company, Aug 18, 2016

July 13, 2016

Notice of Convening as Annual General Meeting of the Company, Aug 18, 2016

July 18, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

July 18, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

August 11, 2016

Publication of the Company’s Financial Data August 11, 2016

August 11, 2016

Publication of the Company’s Financial Data August 11, 2016

August 23, 2016

Interim Condensed Financial Statements

August 23, 2016

Interim Condensed Financial Statements

September 26, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

September 26, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

September 26, 2016

Announces of Convening a Special Meeting of the Company

September 26, 2016

Announces of Convening a Special Meeting of the Company