הכרזות והודעות
קשרי משקיעים,
קבוצת שגריר

עבור לתחתית הדף

3 מרץ, 2024

תשקיף מדף 28.2.2024

3 מרץ, 2024

תשקיף מדף 28.2.2024

5 ספטמבר, 2023

זימון אסיפה שנתית 2023

5 ספטמבר, 2023

זימון אסיפה שנתית 2023

1 יוני, 2023

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2022

1 יוני, 2023

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2022

6 ינואר, 2022

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2021

6 ינואר, 2022

דו"ח שכר שווה לעובדת ולעובד 2021

1 אפריל, 2021

דוח ליום ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

1 אפריל, 2021

דוח ליום ולשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2019

27 נובמבר, 2019

דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר, 2019

27 נובמבר, 2019

דוחות כספיים ליום 30 בספטמבר, 2019

15 אוגוסט, 2019

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2019

15 אוגוסט, 2019

דוחות כספיים ליום 30 ביוני 2019

18 אפריל, 2017

הודעה על זימון אסיפה כללית ב 9 במאי, 2017

18 אפריל, 2017

הודעה על זימון אסיפה כללית ב 9 במאי, 2017

26 ספטמבר, 2016

הודעה על זימון אסיפה כללית ב-3 בנובמבר, 2016

26 ספטמבר, 2016

הודעה על זימון אסיפה כללית ב-3 בנובמבר, 2016

13 יולי, 2016

הודעה על זימון אסיפת בעלי מניות ב 18 באוגוסט, 2016

13 יולי, 2016

הודעה על זימון אסיפת בעלי מניות ב 18 באוגוסט, 2016

May 27, 2016

Prospectus

May 27, 2016

Prospectus

July 6, 2016

Disclosure of Company Information

July 6, 2016

Disclosure of Company Information

July 13, 2016

Notice of Convening as Annual General Meeting of the Company, Aug 18, 2016

July 13, 2016

Notice of Convening as Annual General Meeting of the Company, Aug 18, 2016

July 18, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

July 18, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

August 11, 2016

Publication of the Company’s Financial Data August 11, 2016

August 11, 2016

Publication of the Company’s Financial Data August 11, 2016

August 23, 2016

Interim Condensed Financial Statements

August 23, 2016

Interim Condensed Financial Statements

September 26, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

September 26, 2016

Ballot Voting and Position Statements 5766-2005

September 26, 2016

Announces of Convening a Special Meeting of the Company

September 26, 2016

Announces of Convening a Special Meeting of the Company

September 26, 2016

Notice of Convening a Special Meeting of the Company

September 26, 2016

Notice of Convening a Special Meeting of the Company

September 30, 2016

Interim Condensed Financial Statements

September 30, 2016

Interim Condensed Financial Statements

March 22, 2017

Dividend Distribution Policy

March 22, 2017

Dividend Distribution Policy