מחיר שרותים

מחיר שרותים ומוצרים שאינם כלולים בכתב השירות

חילוץ קל מעבר ל 20 דקות

תעריף יום (06:00- 15:59) – 360 ש"ח על כל 20 דק' או חלק מהן.

תעריף ערב (16:00- 23:59) – 450 ש"ח  על כל 20 דק' או חלק מהן.

תעריף לילה/ שבת וחג  (00:00- 05:59) – 540 ש"ח על כל 20 דק' או חלק מהן.


חילוץ אחר מכל סיבה לרבות שקיעת הרכב (חילוץ משטח)

עלות הגעה – 360 ש"ח , על כל 20 דקות או חלק מהן תשלום עפ"י תעריפי החילוץ המצוינים בסעיף 1 בתנאי שהחילוץ ניתן לביצוע באמצעות גרר תיקני. תוספת ערב : 25%     תוספת לילה : 50%


גרירת המשך (לאחר אחסנה)

רכב פרטי: עלות הגרירה ל – 10 ק"מ ראשונים 252 ₪ (מוזל ב 20%) , עלות כל ק"מ נוסף מעבר ל- 10 ק"מ 9.2 ש"ח.

רכב מסחרי : עלות הגרירה ל- 10 ק"מ ראשונים 332 ש"ח (מוזל ב 20%) , עלות כל ק"מ נוסף מעבר ל-10 ק"מ 12.8 ש"ח.

תוספת ערב : 25%     תוספת לילה/ שבת וחג : 50%


שרותים נוספים

שרות  אחסנת  לילה 82 ש"ח, משיכת רכב מחניונים 175 ש"ח, פריצת דלתות של רכב שמפתחותיו נעולים בתוכו (עד 20 ק"מ) 275 ש"ח, שרות אספקת דלק (לא כולל עלות הדלק) 275 ש"ח, קריאת סרק 100 ש"ח, נורות 10 – 60 ש"ח

 

*8888
ראשי
אודות שגרירהחזון שלנומדוע דווקא שגרירכתבו עלינושגריר במדיה
השירותרכב חלופימחירון למנויים פרטייםמחיר שרותים כתבי שירות
אודותטופס דיווח תאונה לסוכןרשת מוסכי פחחות וצבעכיסוי פנסים ומראות צדמן העתונותסניפי רשת מוסכי פחחות וצבעמוסכי הסדר
שירות כולל ללקוחעלינוש.כ.ל מקיףכתבי שרות לפעילות ש.כ.לאינסטלטור הסדר
סופר מיני
הכרזות והודעות - קשרי משקיעים, קבוצת שגריר
פניות הציבור
מאמריםדרושיםתנאי שימושמפת האתר
English Englishעברית עברית

מתלבטים?
רוצים לדבר איתנו?