מחיר שרותים

מחיר שרותים ומוצרים שאינם כלולים בכתב השירות

חילוץ קל מעבר ל 20 דקות

מחיר יום (06:00- 15:59) – 360 ש"ח על כל 20 דק' או חלק מהן.

מחיר ערב (16:00- 23:59) – 450 ש"ח  על כל 20 דק' או חלק מהן.

מחיר לילה/ שבת וחג  (00:00- 05:59) – 540 ש"ח על כל 20 דק' או חלק מהן.


חילוץ אחר מכל סיבה לרבות שקיעת הרכב (חילוץ משטח)

מחיר הגעה – 360 ש"ח , על כל 20 דקות או חלק מהן תשלום עפ"י תעריפי החילוץ המצוינים בסעיף 1 בתנאי שהחילוץ ניתן לביצוע באמצעות גרר תיקני. תוספת ערב : 25%     תוספת לילה : 50%


גרירת המשך (לאחר אחסנה)

רכב פרטי: מחיר הגרירה ל – 10 ק"מ ראשונים 252 ₪ (מוזל ב 20%) , עלות כל ק"מ נוסף מעבר ל- 10 ק"מ 9.2 ש"ח.

רכב מסחרי : מחיר הגרירה ל- 10 ק"מ ראשונים 332 ש"ח (מוזל ב 20%) , עלות כל ק"מ נוסף מעבר ל-10 ק"מ 12.8 ש"ח.

תוספת ערב : 25%     תוספת לילה/ שבת וחג : 50%


שרותים נוספים

שרות  אחסנת לילה 82 ש"ח, משיכת רכב מחניונים 175 ש"ח, פריצת דלתות של רכב שמפתחותיו נעולים בתוכו (עד 20 ק"מ) 275 ש"ח, שרות אספקת דלק (לא כולל עלות הדלק) 275 ש"ח, קריאת סרק 100 ש"ח, נורות 10 – 60 ש"ח

 

0747223888
ראשי
אודות שגרירהחזון שלנומדוע דווקא שגרירכתבו עלינושגריר במדיה
השירותרכב חלופימחירון למנויים פרטייםמחיר שרותים מצבר לרכב עד הביתשאלות ותשובותכתבי שירות
אודותטופס דיווח תאונה לסוכןרשת מוסכי פחחות וצבעכיסוי פנסים ומראות צדמן העתונותמחירוני חלפיםסניפי רשת מוסכי פחחות וצבעמוסכי הסדרשאלות ותשובותכתבי שירות
מצבר עד הבית
הכרזות והודעות - קשרי משקיעים, קבוצת שגריר
פניות הציבור
מאמריםדרושיםתנאי שימושמפת האתר

מתלבטים?
רוצים לדבר איתנו?