לדף הבית > שרות לקוחות

שרות לקוחות

שרותי דרך
שרותי דרך וגרירה
חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג מקוצר מכל טלפון 8888* חיוג מקוצר מכל טלפון 8888*
פקסימיליה : 03-5584124 פקסימיליה : 03-5584124 מוקד ארצי: 03-5578888 מוקד ארצי: 03-5578888
פקסימיליה : 03-5581101 פקסימיליה : 03-5581101    
פקסימיליה : 03-5584721 פקסימיליה : 03-5584721

רכב חלופי
חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג מקוצר מכל טלפון 8888* חיוג מקוצר מכל טלפון 8888*
פקסימיליה : 03-5583844 פקסימיליה : 03-5583844 מוקד ארצי: 03-5578844 מוקד ארצי: 03-5578844
פקסימיליה : 03-5581101 פקסימיליה : 03-5581101 מוקד חיפה והצפון : 03-5578888 מוקד חיפה והצפון : 03-5578888
פקסימיליה : 03-5584038 פקסימיליה : 03-5584038

שיווק ומכירות
חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג ממרכזה פרטית: 1-222-8888 חיוג מקוצר מכל טלפון 8888* חיוג מקוצר מכל טלפון 8888*
פקסימיליה : 03-5583844 פקסימיליה : 03-5583844 טלפון : 03-5578855 טלפון : 03-5578855

 
אישורי התקנה (פוינטר)
כניסה לניהול צי (פוינטר)
כניסה לחברות ביטוח
כניסה לסוכני ביטוח
login_bottom
פוינטר - איתור ומיגון לרכב
ש.כ.ל. - שרותים כלליים לבית
שגריר מרכזי שירות - רשת מוסכי פחחות וצבע